पनवेल महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ आरक्षण सोडत रद्द बाबत
हस्तांतरण प्रकरणे प्रभाग ब
"इंडियन स्वच्छता लीग" मध्ये सहभागी होण्याचे आव्हाहन
डे NULMअंतर्गत पात्र फेरीवाला यांची यादी
फेरीवाल्यांची पात्रता यादी संदर्भात हरकती सुचनांकरिता जाहीर सूचना
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
नोडल अधिकारी नेमणूक यांचे जाहीर प्रकटन .
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
अधिपरिचारिक स्री / पुरूष व एल. एच. व्ही या पदांसाठी थेट मुलाखत
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य नागरी अभियानांतर्गत मा. उपसंचालक, आरोग्यसेवा मुंबई मंडळ, ठाणे यांचे स्तरावरून राबविण्यात येणाऱ्या भरती प्रक्रियेतील पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदांची पदभरती जाहिरात.
आशा पदभरती मुलाखत
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र १ पनवेल येथील आशा स्वयंसेविका पदभरती २०२२ निवड व प्रतीक्षा यादी.
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 2 पनवेल येथिल आशा स्वयंसेविका पदभरती 2022 निवड यादी.
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र ४ कळंबोली येथील आशा स्वयंसेविका पदभरती २०२२ निवड व प्रतीक्षा यादी.
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत स्टाफ नर्स (स्री) व स्टाफ नर्स (पुरुष) पदाची निवड यादी .
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र नवीन पनवेल आशा पदभरती 2022 निवड सूची व प्रतीक्षा यादी.
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 6 कामोठे आशा स्वयंसेविका पदभरती 2022 निवड सूची व प्रतिक्षा यादी.
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र ५ खारघर येथील आशा स्वयंसेविका पदभरती 2022 निवड सूची.
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
जाहिर दरपत्रक सूचना (विद्युत)
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
मा. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ ठाणे यांचे स्तरावरून पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (पुर्णवेळ) पदभरतीकरिता मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी.
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (पुर्णवेळ) पदाची निवड यादी
स्ट्रक्चर ऑडिट सादर केलेल्या धोकादायक इमारतींची यादी.
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
मा. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ ठाणे यांचे स्तरावरून पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत एएनएम पदभरतीकरिता मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी
डे NULMअंतर्गत पात्र फेरीवाला यांची यादी
मा. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ ठाणे यांचे स्तरावरून पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत लॅब टेक्निशिअन (LT) पदभरतीकरिता मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी.
स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय लाभार्थी माहिती यादी व अनुदान .
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत लॅब टेक्निशिअन (LT) पदाची निवड यादी
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत एएनएम (आरोग्यसेविका) पदाची निवड यादी
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
आदेश
प्रभाग समिती अ,ब,क,ड धोकादायक यादी मे 2023 (अतिक्रमण / अनधिकृत बांधकाम निष्कासन विभाग)
प्रभाग समिती अ,ब,क,ड अनधिकृत बांधकाम यादी मे 2023 (अतिक्रमण / अनधिकृत बांधकाम निष्कासन विभाग)
नगरपथविक्रेता समिती निवडणूक सन २०२३-२०२४ करीत वैध ठरलेल्या उमेदवारांची यादी .
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
DAY-NULM_ माघारीनंतर उमेदवारांची अंतिम यादी
पथविक्रेता मतदारांची प्रभाग ड - पनवेल मतदार यादी
पथविक्रेता मतदारांची प्रभाग अ - खारघर मतदार यादी
पथविक्रेता मतदारांची प्रभाग ब-कळंबोली मतदार यादी
पथविक्रेता मतदारांची प्रभाग क-कामोठे मतदार यादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त असलेल्या औषधनिर्माता पदाची भरती प्रक्रिया 2023
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी, मायक्रोबायोलॉजिस्ट, एपिडमिओलॉजिस्ट रिक्त पदांची पदभरती जाहिरात २०२३
पनवेल महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ आरक्षण सोडत रद्द बाबत
आशा पदभरती मुलाखत
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत लॅब टेक्निशिअन (LT) पदाची निवड यादी
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत एएनएम (आरोग्यसेविका) पदाची निवड यादी
जनसंपर्क विभागाकरिता समाज माध्यम संदर्भात कामकाज पाहणेकामी संस्थेची निवड करणे
आदेश
नगरपथविक्रेता समिती निवडणूक सन २०२३-२०२४ करीत वैध ठरलेल्या उमेदवारांची यादी .
DAY-NULM_ माघारीनंतर उमेदवारांची अंतिम यादी
पथविक्रेता मतदारांची प्रभाग ड - पनवेल मतदार यादी
पथविक्रेता मतदारांची प्रभाग अ - खारघर मतदार यादी
पथविक्रेता मतदारांची प्रभाग ब-कळंबोली मतदार यादी
पथविक्रेता मतदारांची प्रभाग क-कामोठे मतदार यादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त असलेल्या औषधनिर्माता पदाची भरती प्रक्रिया 2023
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी, मायक्रोबायोलॉजिस्ट, एपिडमिओलॉजिस्ट रिक्त पदांची पदभरती जाहिरात २०२३

Flagship initiative's

Swatchh Bharat Mission

Swatchh Bharat Mission, Swatchh Bharat Abhiyan, or Clean India Mission is a country-wide campaign initiated by the Government of India in 2014 to Not going to open defecation and improve solid waste management. It is a restructured version of the Nirmal Bharat Abhiyan launched in 2009.

PMAY-U

Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY-U), was launched on 25th June 2015. The Mission addresses urban housing shortage among the EWS/LIG and MIG categories including the slum dwellers by ensuring a pucca house to all eligible urban households by the year 2022

AMRUT

The purpose of Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation is to ensure that every household has access to a tap with assured supply of water and a sewerage connection; increase the amenity value of cities by developing greenery and well maintained open spaces.

Engineering Works Department

This Department work on Development of roads, Buildings, Drainage, Public gardens,and parks and take care of it.This Department also work on Repairing of the drainage, footpath, roads, buildings, Temples, lakes, cremation ground, signals, street light, schools, public toilet, etc..

CITIZENS COMMUNICATION