Ward Office
WARD 'A' Office Ward Officer Name: Shri.Jitendra Madhavi Ward Office Address : Kharghar
Email : khargharpmc@gmail.com Contact Number: 9819998788 Landline Number : -- location
Election Ward no. Area in Ward
WARD 'A' Kharghar
Number Name
1 Smt.Sanjana Sameer Kadam (Committee Chairman)
2 Smt. Jayashree Ravikant Mhatre
3 Smt. Sheetal Dinesh Keni
4 Shri. Dnyaneshwar Suresh Patil
5 Shri. Santosh Baburao Bhoir
6 Shri. Arvind Pundalik Mhatre
7 Smt. Ujwala Vijay Patil
8 Smt. Aruna Kiran Dabhane
9 Shri. Vishnu Narayan Joshi
10 Smt. Manjula Gajanan Katkari
11 Smt. Bharati Vishwanath Chaudhari
12 Shri. Ajij Mohasin Patel
13 Shri. Haresh Manohar Keni
14 Shri. Pravin Kaluram Patil
15 Smt. Netra Kiran Patil
16 Smt. Anita Vasudev Patil
17 Shri. Abhimanyu Dharma Patil
18 Shri. Shatrugna Ambaji Kakade
19 Smt. Leena Arjun Garad
20 Smt. Harshada Amar Upadhyay
21 Shri. Ramaji Gela Bera
22 Smt. Arati Ketan Navghare
23 Adv. Naresh Ganapat Thakur
24 Shri. Nilesh Manohar Baviskar
WARD 'B' Office Ward Officer Name: Shri. Sadashiv Kavte Ward Office Address : Kalamboli
Email : wardofficekalamboli@gmail.com Contact Number: 9819633174 Landline Number : location
Election Ward no. Area in Ward
WARD 'B' Kalamboli
Number Name
1 Smt.Pramila Ravinath Patil (Committee Chairman)
2 Shri. Amar Arun Patil
3 Smt. Vidya Mangal Gaikwad
4 Shri. Rajendrakumar Sharma
5 Smt. Priya Vijay Bhoir
6 Smt. Rani Kamlesh Kothari
7 Shri. Satish Mohan Patil
8 Shri. Baban Namdev Mukadam
9 Shri. Mahadev Joma Madhe
10 Smt. Chandrakala Shashikant Shelake
11 Smt. Prajyoti Prakash Mhatre
12 Shri. Gopal Rama Bhagat
13 Smt. Monika Prakash Mahanvar
14 Smt. Kamal Mahadev Kadam
15 Shri. Ravindra Anant Bhagat
16 Shri. Vijay Manohar Khanavkar
17 Shri. Eknath Ramdas Gaikwad
18 Smt. Sitabai Sadanand Patil
19 Smt. Kusum Ganesh Patil
20 Smt. Rajashree Mahendra Vavekar
21 Dr. Smt. Kavita Kishor Choutmol
22 Shri. Sameer Balasheth Thakur
23 Shri. Santosh G. Shetty
WARD 'C' Office Ward Officer Name: Shri. Arvind kisan Patil Ward Office Address : Kamothe
Email : pmckamothewardoffice@gmail.com Contact Number: 9322351897 Landline Number : location
Election Ward no. Area in Ward
WARD 'C' Kamothe
Number Name
1 Smt.Aruna Pradip Bhagat (Committee Chairman)
2 Smt. Santoshi Sandeep Tupe
3 Shri. Gopinath Dinkar Bhagat
4 Shri. Jagdish Mangal Gaikwad
5 Smt. Kusum Ravindra Mhatre
6 Smt. Pushpa Kakasaheb Kuttrawade
7 Shri. Dilip Balaram Patil
8 Smt. Hemlata Ravi Govari
9 Shri. Vikas Narayan Gharat
10 Smt. Sheela Bhau Bhagat
11 Dr. Arunkumar Shankar Bhagat
12 Smt. Hemalata Harishchandra Mhatre
13 Smt. Sarika Atul Bhagat
14 Shri. Manohar Janu Mhatre
15 Shri. Abdul Mukid Kazi
WARD 'D' Office Ward Officer Name: Shri .Amar Patil Ward Office Address : Panvel
Email : pmcwardofficed@gmail.com Contact Number: 9833736989 Landline Number : location
Election Ward no. Area in Ward
WARD 'D' Panvel
Number Name
1 Adv.Vrushali Jitendra Waghamare (Committee Chairman)
2 Shri. Prakash Chandar Binedar
3 Smt. Sushila Jagdish Gharat
4 Adv. Manoj Bhujbal
5 Shri. Pritam Janardhan Mhatre
6 Dr. Smt. Surekha Vilas Mohokar
7 Smt. Priti Jouge (Mhatre)
8 Shri. Vikrant Balasaheb Patil
9 Shri. Paresh Ramsheth Thakur
10 Smt. Ruchita Gurunath Londhe
11 Smt. Darshana Bhagvan Bhoir
12 Shri. Chandrakant (Raju) Soni
13 Shri. Tejas Janardhan Kandpile
14 Smt. Charushila Kamalakar Gharat
15 Shri. Ajay Tukaram Bahira